Realizujemy pełną obsługę rozliczeń podatkowych w zakresie różnego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej

Prowadzenie księgowości:

 Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 Prowadzenie ewidencji przychodów ewidencjonowanych (ryczałt)
 Obliczanie comiesięcznych lub co kwartalnych zaliczek na PIT-36, PIT-36L, PIT-28
 Sporządzenie rocznych rozliczeń podatkowych za naszych klientów: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38
 Rozliczenia dotacji , subwencji i in. Otrzymanych funduszy unijnych
 Przy zakładaniu działalności doradzamy w zakresie wyboru formy opodatkowania
 Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Skarbowym

Podatek dochodowy od osób prawnych:

Prowadzimy księgi handlowe spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, obliczamy zaliczki na podatek dochody od osób prawnych: CIT-2, sporządzamy sprawozdanie finansowe po zakończeniu roku obrachunkowego oraz rozliczenie roczne CIT-8; reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem  Skarbowym.

Podatek VAT:

 Prowadzimy ewidencje rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 Sporządzamy JPK_VAT, a od lipca br JPK_VDEK
 Księgujemy nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe, usługi nabywane i sprzedawane poza Polską, eksport i import towarów
 Wysyłamy za naszych klientów deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M
 Aktualizujemy dane podatników na formularzu VAT-R

Obsługa kadrowo-płacowa:

 Przygotowujemy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i prowadzimy pełną obsługę kadrowo-płacową, sporządzamy listy płac, PIT-11, PIT-4R
 Wysyłamy deklaracje ZUS do zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 Przesyłamy mailowo naszym klientom informacje o wysokości opłacanych składek

Pozostałe usługi:

Występujemy  w imieniu naszych klientów o zaświadczenia o niezaleganiu w opłacanych składkach.