Nasze usługi

 • Prowadzenia rozliczeń Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenia rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych, Karty Podatkowej
 • Prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT, WDT, WNT, import, export itp.
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • Sporządzanie deklaracji do ZUS-u, Płatnik
 • Sporządzania i składania miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Kontakty z ZUS-em, Urzędem Skarbowym i pomoc w trakcie kontroli
 • Pomoc w ustalaniu Zakładowego Planu Kont
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Polityki Rachunkowości
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie przepływu środków pieniężnych (Cash-flow)
 • Sporządzanie sprawozdania statystycznego do GUS za Klienta
 • Przygotowanie dokumentów do PFRON-u, m.in. zwrot częściowy wynagrodzenia za pracownika/ów niepełnosprawnych
 • Pomocy w rozliczeniu funduszy unijnych itp.
Copyright ©2016 Biuro Rachunkowe EKSPERT, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 1201